Dasar Privasi

Dasar Privasi www.riderchris.com

Sebagai tambahan kepada dasar privasi Ezoic di atas, laman web ini mengumpulkan beberapa Data Peribadi dari penggunanya.

Jenis Data yang dikumpulkan

Di antara jenis Data Peribadi yang dikumpulkan oleh laman web ini, dengan sendirinya atau melalui pihak ketiga, terdapat: Data Kuki dan Penggunaan.

Maklumat lengkap mengenai setiap jenis Data Peribadi yang dikumpulkan disediakan di bahagian khusus dari dasar privasi ini atau oleh teks penjelasan khusus yang dipaparkan sebelum pengumpulan Data.

Data Peribadi boleh disediakan secara bebas oleh Pengguna, atau, dalam hal Data Penggunaan, dikumpulkan secara automatik ketika menggunakan laman web ini.

Semua Data yang diminta oleh laman web ini adalah wajib dan kegagalan untuk menyediakan Data ini mungkin menjadikan laman web ini tidak dapat menyediakan perkhidmatannya. Sekiranya laman web ini secara khusus menyatakan bahawa beberapa Data tidak wajib, Pengguna bebas untuk tidak menyampaikan Data ini tanpa akibat pada ketersediaan atau fungsi perkhidmatan.

Pengguna yang tidak pasti mengenai Data Peribadi mana yang wajib dialu-alukan untuk menghubungi Pemilik.

Sebarang penggunaan Kuki - atau alat penjejakan lain - oleh laman web ini atau oleh pemilik perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan oleh laman web ini bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh Pengguna, selain tujuan lain yang dijelaskan dalam dokumen ini dan dalam Dasar Kuki, jika ada.

Pengguna bertanggungjawab untuk setiap Data Peribadi pihak ketiga yang diperoleh, diterbitkan atau dikongsi melalui laman web ini dan mengesahkan bahawa mereka mempunyai persetujuan pihak ketiga untuk memberikan Data kepada Pemilik.

Mod dan tempat memproses Data

Kaedah pemprosesan

Pengawal Data memproses Data Pengguna dengan cara yang betul dan harus mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk mencegah akses, pendedahan, pengubahsuaian, atau pemusnahan Data yang tidak dibenarkan.

Pemprosesan data dilakukan dengan menggunakan komputer dan / atau alat yang diaktifkan IT, mengikuti prosedur dan mod organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang ditunjukkan. Sebagai tambahan kepada Pengawal Data, dalam beberapa kes, Data dapat diakses oleh jenis orang yang bertanggung jawab, yang terlibat dengan pengoperasian laman web (pentadbiran, penjualan, pemasaran, perundangan, pentadbiran sistem) atau pihak luar (seperti ketiga -penyedia perkhidmatan teknikal pihak, pembawa surat, penyedia hosting, syarikat IT, agensi komunikasi) yang dilantik, jika perlu, sebagai Pemproses Data oleh Pemilik. Senarai kemas kini pihak-pihak ini mungkin diminta dari Pengawal Data pada bila-bila masa.

Tempat

Data diproses di pejabat operasi Pengawal Data dan di tempat lain di mana pihak yang terlibat dengan pemprosesan berada. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi Pengawal Data.

Masa pengekalan

Data disimpan untuk masa yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh Pengguna, atau dinyatakan dengan tujuan yang digariskan dalam dokumen ini, dan Pengguna selalu dapat meminta agar Pengawal Data menangguhkan atau menghapus data.

Penggunaan Data yang dikumpulkan

Data mengenai Pengguna dikumpulkan untuk memungkinkan Pemilik memberikan perkhidmatannya, dan juga untuk tujuan berikut: Analisis, Komen kandungan, Pengoptimuman lalu lintas dan pengedaran dan Interaksi dengan rangkaian dan platform sosial luaran.

Data Peribadi yang digunakan untuk setiap tujuan digariskan dalam bahagian tertentu dalam dokumen ini.

Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi dikumpulkan untuk tujuan berikut dan menggunakan perkhidmatan berikut:

Analisis

Perkhidmatan yang terdapat di bahagian ini membolehkan Pemilik memantau dan menganalisis lalu lintas web dan dapat digunakan untuk mengawasi tingkah laku Pengguna.

Analitis Google (Google Inc.)

Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang disediakan oleh Google Inc. (“Google”). Google menggunakan Data yang dikumpulkan untuk melacak dan memeriksa penggunaan laman web ini, untuk menyediakan laporan mengenai kegiatannya dan membaginya dengan perkhidmatan Google yang lain.

Google boleh menggunakan Data yang dikumpulkan untuk mengontekstual dan memperibadikan iklan dari rangkaian pengiklanannya sendiri.

Data Peribadi yang dikumpulkan: Data Kuki dan Penggunaan.

Tempat pemprosesan: AS  Tidak ikut serta | Dasar Privasi

Komen kandungan

Perkhidmatan komen kandungan membolehkan Pengguna membuat dan menerbitkan komen mereka mengenai kandungan laman web ini.

Bergantung pada tetapan yang dipilih oleh Pemilik, Pengguna juga boleh memberikan komen tanpa nama. Sekiranya terdapat alamat e-mel di antara Data Peribadi yang disediakan oleh Pengguna, alamat tersebut dapat digunakan untuk mengirim pemberitahuan komen mengenai kandungan yang sama. Pengguna bertanggungjawab untuk kandungan komen mereka sendiri.

Sekiranya perkhidmatan komen kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga dipasang, ia mungkin masih mengumpulkan data lalu lintas web untuk halaman di mana perkhidmatan komen dipasang, bahkan ketika Pengguna tidak menggunakan layanan komentar konten.

Disqus (Disqus)

Disqus adalah perkhidmatan komen kandungan yang disediakan oleh Big Heads Labs Inc.

Data Peribadi yang dikumpulkan: Cookie, Data Penggunaan dan pelbagai jenis Data seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan.

Tempat pemprosesan: AS  Tidak ikut serta | Dasar Privasi

Interaksi dengan rangkaian dan platform sosial luaran

Jenis perkhidmatan ini membolehkan interaksi dengan rangkaian sosial atau platform luaran lain terus dari halaman laman web ini.

Interaksi dan maklumat yang diperoleh melalui laman web ini selalu bergantung pada tetapan privasi Pengguna untuk setiap rangkaian sosial.

Jenis perkhidmatan ini mungkin masih mengumpulkan data lalu lintas untuk halaman di mana perkhidmatan dipasang, walaupun Pengguna tidak menggunakannya.

Butang +1 dan widget sosial Google+ (Google Inc.)

Butang Google+ +1 dan widget sosial adalah perkhidmatan yang membolehkan interaksi dengan rangkaian sosial Google+ yang disediakan oleh Google Inc.

Data Peribadi yang dikumpulkan: Data Kuki dan Penggunaan.

Tempat pemprosesan: AS  Tidak ikut serta | Dasar Privasi

Jenis perkhidmatan ini membolehkan laman web ini menyebarkan kandungan mereka menggunakan pelayan yang terletak di pelbagai negara dan untuk mengoptimumkan prestasinya.

Data Peribadi mana yang diproses bergantung pada ciri dan cara perkhidmatan ini dilaksanakan. Fungsi mereka adalah untuk menyaring komunikasi antara laman web ini dan penyemak imbas Pengguna.

Memandangkan penyebaran sistem ini yang meluas, sukar untuk menentukan lokasi ke mana kandungan yang mungkin mengandungi Pengguna Maklumat Peribadi dipindahkan.

CloudFlare (Cloudflare)

CloudFlare adalah perkhidmatan pengoptimuman dan pengedaran lalu lintas yang disediakan oleh CloudFlare Inc.

Cara CloudFlare diintegrasikan bermaksud bahawa ia menyaring semua lalu lintas melalui laman web ini, iaitu komunikasi antara laman web ini dan penyemak imbas Pengguna, sementara juga membenarkan data analisis dari laman web ini dikumpulkan.

Data Peribadi yang dikumpulkan: Kuki dan pelbagai jenis Data seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan.

Tempat pemprosesan: AS  Tidak ikut serta | Dasar Privasi

Maklumat tambahan mengenai pengumpulan dan pemprosesan Data

Tindakan undang-undang

Data Peribadi Pengguna boleh digunakan untuk tujuan undang-undang oleh Pengawal Data, di Mahkamah atau pada tahap yang menyebabkan kemungkinan tindakan undang-undang timbul akibat penggunaan laman web ini yang tidak betul atau perkhidmatan yang berkaitan.

Pengguna menyatakan sedar bahawa Pengawal Data mungkin diminta untuk mengungkapkan data peribadi atas permintaan pihak berkuasa awam.

Maklumat tambahan mengenai Data Peribadi Pengguna

Sebagai tambahan kepada maklumat yang terkandung dalam kebijakan privasi ini, laman web ini dapat memberikan Pengguna informasi tambahan dan kontekstual mengenai perkhidmatan tertentu atau pengumpulan dan pemrosesan Data Peribadi atas permintaan.

Log dan penyelenggaraan sistem

Untuk tujuan operasi dan penyelenggaraan, laman web ini dan mana-mana perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpulkan fail yang merakam interaksi dengan laman web ini (log Sistem) atau menggunakan untuk tujuan ini Data Peribadi lain (seperti Alamat IP).

Maklumat yang tidak terdapat dalam polisi ini

Maklumat lebih lanjut mengenai pengumpulan atau pemprosesan Data Peribadi mungkin diminta dari Pengawal Data pada bila-bila masa. Sila lihat maklumat hubungan di awal dokumen ini.

Hak Pengguna

Pengguna berhak, kapan saja, untuk mengetahui apakah Data Peribadi mereka telah disimpan dan dapat berkonsultasi dengan Pengawal Data untuk mengetahui tentang isi dan asal usul mereka, untuk mengesahkan ketepatannya atau meminta mereka untuk ditambah, dibatalkan, diperbarui atau diperbaiki. , atau untuk mengubahnya menjadi format tanpa nama atau untuk menyekat data yang disimpan yang melanggar undang-undang, serta untuk menentang perlakuan mereka atas semua alasan yang sah. Permintaan harus dihantar ke Pengawal Data pada maklumat hubungan yang dinyatakan di atas.

Laman web ini tidak menyokong permintaan "Jangan Lacak".

Untuk menentukan sama ada perkhidmatan pihak ketiga yang digunakannya memenuhi permintaan "Jangan Lacak", baca dasar privasi mereka.

Perubahan pada dasar privasi ini

Pengawal Data berhak untuk membuat perubahan pada dasar privasi ini setiap saat dengan memberi notis kepada Pengguna di halaman ini. Sangat disarankan untuk kerap memeriksa halaman ini, merujuk pada tarikh pengubahsuaian terakhir yang disenaraikan di bahagian bawah. Sekiranya Pengguna keberatan terhadap salah satu perubahan pada Polisi, Pengguna mesti berhenti menggunakan laman web ini dan dapat meminta Pengawal Data menghapus Data Peribadi. Kecuali dinyatakan sebaliknya, dasar privasi semasa berlaku untuk semua Data Peribadi yang dimiliki Pengawal Data mengenai Pengguna.

Penafian Blog Tetamu

Pandangan, pendapat, perkhidmatan dan kedudukan yang dinyatakan dalam catatan tetamu ini adalah pendapat penulis sahaja dan tidak mewakili www.riderchris.com dan Rider Chris. Ketepatan, kelengkapan dan kesahan setiap pernyataan yang dibuat dalam artikel ini tidak dijamin. Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kesalahan, peninggalan atau pernyataan. Hak cipta kandungan ini adalah milik pengarang dan segala tanggungjawab berkaitan dengan pelanggaran hak harta intelek tetap menjadi milik mereka.

Bahasa & Terjemahan

Sebilangan catatan tersebut diterjemahkan ke Bahasa Malaysia oleh Dani yang boleh dihubungi melalui e-mel.

Catatan lain dalam Bahasa Malaysia dilakukan secara automatik oleh perkhidmatan Google Translate dan Sekiranya terdapat percanggahan, halaman dan catatan riderchris.com versi Bahasa Inggeris harus dianggap sah.

Maklumat mengenai dasar privasi ini

Pengawal Data bertanggungjawab untuk dasar privasi ini, yang disiapkan bermula dari modul yang disediakan oleh Iubenda dan dihoskan di pelayan Iubenda.

Data Peribadi (atau Data)

Segala maklumat mengenai orang semula jadi, orang yang sah, institusi atau persatuan, yang, atau boleh, dikenal pasti, bahkan secara tidak langsung, merujuk kepada maklumat lain, termasuk nombor pengenalan diri.

Data Penggunaan

Maklumat yang dikumpulkan secara automatik dari laman web ini (atau perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan dalam laman web ini), yang dapat meliputi: alamat IP atau nama domain komputer yang digunakan oleh Pengguna yang menggunakan laman web ini, alamat URI (Uniform Resource Identifier), masa permintaan, kaedah yang digunakan untuk mengirimkan permintaan ke pelayan, ukuran file yang diterima sebagai tindak balas, kod berangka yang menunjukkan status jawapan pelayan (hasil yang berjaya, kesalahan, dll.), negara asal, ciri penyemak imbas dan sistem operasi yang digunakan oleh Pengguna, pelbagai perincian masa setiap lawatan (contohnya, masa yang dihabiskan di setiap halaman dalam laman web) dan perincian mengenai jalan yang diikuti dalam laman web dengan merujuk khas kepada urutan halaman yang dilawati, dan parameter lain mengenai sistem operasi peranti dan / atau persekitaran IT Pengguna.

Pengguna

Individu yang menggunakan laman web ini, yang mesti bertepatan dengan atau diberi kuasa oleh Subjek Data, yang merujuk kepada Data Peribadi.

Subjek Data

Orang yang sah atau semula jadi yang merujuk kepada Data Peribadi.

Pemproses Data (atau Penyelia Data)

Orang semula jadi, orang yang sah, pentadbiran awam atau badan, persatuan atau organisasi lain yang diberi kuasa oleh Pengawal Data untuk memproses Data Peribadi dengan mematuhi dasar privasi ini.

Pengawal Data (atau Pemilik)

Orang semula jadi, orang yang sah, pentadbiran awam atau badan, persatuan atau organisasi lain yang berhak, juga bersama-sama dengan Pengawal Data lain, untuk membuat keputusan mengenai tujuan, dan kaedah pemprosesan Data Peribadi dan cara yang digunakan, termasuk langkah-langkah keselamatan mengenai operasi dan penggunaan laman web ini. Pengawal Data, kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah Pemilik laman web ini.

Laman web ini

Alat perkakasan atau perisian dengan mana Data Peribadi Pengguna dikumpulkan.

Kuki

Sebilangan kecil data yang disimpan dalam peranti Pengguna.

Maklumat undang-undang

Pemberitahuan kepada Pengguna Eropah: pernyataan privasi ini telah disediakan untuk memenuhi kewajiban di bawah Art. 10 Arahan SPR n. 95/46 / EC, dan di bawah ketentuan Arahan 2002/58 / EC, seperti yang direvisi oleh Arahan 2009/136 / EC, mengenai masalah Cookies.

Dasar privasi ini hanya berkaitan dengan laman web ini.